Sprogstøttende undervisning

Materialer fra Preventing DropoutPræsentationer


D. 20.11.2014 På slutkonferencen holdt to svenske lærere fra Universitätsholmen workshop om hvordan om sprogindrettet undervisning, som de praktiserer den. Læs oplægget

D. 27.2.2014 Var der temadag om læringsmiljø og sprogstøttende undervisning. Michael Blaesild fra Norra Sorgenfri holdt oplæg om hvordan han bruger sprogstøttende metoder i sin undervisning. Læs oplægget

D. 5.2.2014 holdt Karen Lund, sprogforsker og cirkelleder i netværket Sproglig udvikling oplæg på Universitätholmens Gymnasieskola om sproget som vej til faglig læring.

3 workshops på sprogdagen d. 7.2.2013.
Lærere på Hvidovre Gymnasium arbejder med ekstrem-stiladsering. 
Hent præsentationen

2 matematiklærere fra Høje-Taastrup Gymnasium har udviklet et forløb om fagsproget i matematikken. 
Hent præsentationen

3 svenske lærere har afviklet forløb med sprogudvikling i fagundervisningen. 
Hent præsentationen

Sprogudvikling i fagundervisningen


Hent materiale fra et sprogstøttende undervisningsforløb på Rönnens Gymnasium.


Dictogloss

Dikt-lidandets smärta

Dikt lyckaHjärtet

Ordlista lidandets smärta

Ordlista lycka

Ordlista  

Litteratur


Lyft språket, lyft tänkeandet: språk och lärande. av Pauline Gibbons. Hallgren & Fallgren Studieförlag.
 

I Lyft språket – lyft tänkandet visar författaren av Stärk språket – stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertygande hur skolan konstruktivt kan ta sig an den stora utmaningen att öka flerspråkiga elever. Boken vänder sig främst till lärare och passar för såväl fortbildning som grundläggande lärarutbildning. Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att alla våra elever ska uppnå. Utmaningen är att hitta undervisningssätt som hjälper alla i klassen, inklusive andraspråkselever, att nå de målen.
Læs mere

Den ny skriftlighed - skriv i alle fag. Af Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen, Systime 2011


Ny skriftlighed i alle fag på over 100 inspirerende måder. Øvelser i at komme i gang, i at komme videre og i at komme i mål med skrivning i alle genrer. Bogen er udviklet til brug på de gymnasiale uddannelser.
Læs mere

Framgång genom språket. av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark og Anna Modigh. Hallgren & Fallgren. 2011.


Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyrevide¬rade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011.
Læs mere


Matematiske billeder, sprog og læsning. Af Michael Wahl Andersen, Dafolo 2010.


Bogen giver en indsigt i, hvordan sprog og kommunikation kan anvendes som et redskab i matematikundervisningen.
Læs mere


En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass med elever med svenska som andraspråk, af Maria Kouns, 2011


En svensk PhD-avhandling om støttestrukturer i kemiundervisningen for tosprogede elever.
Læs mere


Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis af Gregersen et al. 2012 


Sprogfag i forandring handler om undervisning i sprogfag i grundskolen. Bogen omhandler såvel sprogfagenes hvad og hvorfor som deres hvordan og sætter ikke mindst fokus på den ofte vanskelige omsætning af uddannelsespolitiske lovkrav og pædagogiske ideer til faktiske læringsprocesser i skolens praksisrum.
Læs mere

Faglig læsning - fra læseproces til læreproces af Elisabeth Arnbak, 2003


En grundbog til seminariestuderende og lærere. Bogen er opdelt i to dele - en teoretisk del, der introducerer relevante teorier om læsning og læring, og en praktisk del med en lang række aktivitetsforslag, der kan støtte elevernes aktive og målrettede læsning af fagtekster.
Læs mere


Språkinriktad undervisning - en handbok. Av Maaike Hajer & Theun Meestringa, 2009.


I Sverige og Holland er der mange tosprogede elever. Forfatterne viser med eksempler og metoder fra de to lande hvordan undervisningen kan forbedres så både fagligheden og sproget styrkes. Bogen henvender sig til lærere på de højere klassetrin i grundskolen og gymnasielærere.
Læs mereGenerelle links om sprogstøttende undervisning


Tosprogstaskforce

Dansk hjemmeside med inspiration og gode råd til at arbejde med tosprogede elever.
Læs mere

Sprogudviklingsmodel taget i brug på Malmø Latinskole

I 2010 begyndte Malmø Latinskole at arbejde ud fra en ny sprogudviklingsmodel, hvor lærerne i teams skulle lære at arbejde praktisk med sprogstøttende undervisning og læse udvalgt litteratur. Maria Kouns og Eva Bringeus, specialpædagoger på Malmø Stads forsknings – og udviklingsafdeling, FOU var med som igangsættere og litteraturudvælgere.
Læs mere

EMU er en dansk undervisningsportal, hvor lærere holde sig opdaterede og udveksle gode idéer.

Praktiske tips og inspiration til at arbejde med faglig læsning.
Læs mere

Skolporten er en svensk undervisningsportal, hvor lærere kan holde sig opdaterede.

Svensk hjemmeside for diverse forskningsrapporter med fokus på mangfoldighed (mangfald).
Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Hjemmeside med rapporter og information om undervisning i dansk som andetsprog)
Læs mere

Brug for alle unge og Fastholdelseskaravanen - to hjemmesider

De to hjemmesider "Brug for alle unge" og fastholdelseskaravanen er nu fusioneret til én under Undervisningsministeriet. Under fanen Fastholdelsestaskforce kan du læse om indsatser til støtte og fastholdelse af unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Under fanen Brug for alle unge kan du læse om arbejdet med lokale indsatser i udvalgte boligområder og oprettelsen af rollemodelkorps og lektiecafeer.
Læs mere

Hjemmeside design af Duexdesign