Ledelse og fastholdelse

Materialer fra Preventing DropoutInspirationskatalog fra ledelsesnetværket


Ledelsesnetværket har samlet deres erfaringer og anbefalinger til hvordan man kan arbejde målrettet med fastholdelse og frafald. Læs kataloget

Præsentationer


På slutkonferencen i Malmø afholdt 3 rektorer workshop om de erfaringer om ledelse og fastholdelse, som de har gjort i projektetHent præsentationen

Camilla Hutters, lektor og udviklingsleder på Center for Ungdomsforskning, CEFU har holdt oplæg for Ledelsesnetværket i Preventing Dropout. Temaet var ungdomskultur versus uddannelsesstruktur.

Ole Steen Andersen, partner i Implement og med stor erfaring indenfor ledelses- og organisationsudvikling og forfatter til bogen "Ledelse i Uddannelsesmiljøer" afholdt en junidag i 2012 en workshopdag for Ledelsesnetværket i Preventing Dropout med fokus på ledelse og forankring af projekter. 
Hent præsentationen

Rapporter


Frafall i Utdanning for 16 - 20 åringer i Norden. Nordisk Ministerråd 2010

Rapport om frafald fra ungdomsuddannelserne i de nordiske lande. Rapporten samler forskning og forskningsresultater om frafald, og giver en oversigt over tiltag, som er sat i værk i de forskellige lande for at reducere frafaldet.
Læs mere

Links til litteratur


Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Af Naomi Katznelson, Tilde Mette Juul, Camilla Hutters & Niels Ulrik Sørensen. Hans Rietzels Forlag, Kbh. 2013


Bogen giver et indblik i den aktuelle viden om unges motivation for læring og uddannelse. Den giver et billede af de aktuelle udfordringer, de centrale begreber samt pejlemærker for det videre arbejde med unges motivation for læring og uddannelse.Bogens kapitler bygger på interview med 12 førende eksperter på området.
Læs mere


Det danske klassesamfund: et socialt Danmarksportræt. Af Niels Ploug, Lars Andersen, Lars Olsen & Jonas Schytz Juul. Gyldendal 2012.

En debatbog baseret på et aktuelt Danmarksportræt, der omhandler de forskellige klasseskel, der findes i Danmark. Bogen gør op med myten omkring, at 90 procent af den danske befolkning er én samlet middelklasse, og bogen fortæller også om "den glemte arbejderklasse", som har et nedslidende og brutalt arbejdsliv. Der er statistiske kortlægninger, samt hverdagsberetninger og interviews fra de forskellige klasser i bogen, som gør, at man som læser kommer helt tæt på deres levevis og deres arbejdsliv. Til sidst kommer forfatterne med deres eget bud på, hvordan vi som samfund kan gøre op med klasseskellene.
Læs mere

Ledelse i uddannelsesmiljøer. Af Ole Steen Andersen og Mette Lindstrøm. Gyldendal, 2011

Med levende beskrivelser fra ledere og medarbejdere på danske uddannelsesinstitutioner beskriver forfatterne udfordringer og dilemmaer og viser, hvordan et øget fokus på ledelse og samarbejde kan højne uddannelsernes kvalitet til glæde for medarbejdere, studerende – og for samfundet, som har brug for viden og uddannelse.
Læs mere


Det ved vi om skoleledelse. Af Lars Qvortrup. LP-serien, Dafolo, 2011.

Bogen giver anvisninger på god skoleledelse, der fremmer elevernes læring. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere. Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen.
Læs mere


“School Dropout and Completion International Comparative Studies in Theory”, Lamb, S. et al, 2011

Et videnskabeligt komparativt studie af dropout problematikken set i et internationalt perspektiv. Bogen giver nogle overordnede betragtninger af, hvilke generelle tendenser der er  og hver der bliver gjort i forskellige lande.
Læs mere


Sådan undgår man frafald A-Z, af Manu Saren.Erhvervsskolernes Forlag, 2006.

Bog med forklaringer på baggrunden for frafald og praktiske anvisninger til, hvordan 
man kan forebygge det - særligt på skoler med mange minoritetsunge.
Læs mere


Links til tips og idéer


Ti gode råd om fastholdelse, udgivet af VOFF, 2011.


Ti gode råd til hvordan man som skole kan komme i gang med en gennemgribende fastholdelsesstrategi på en ungdomsuddannelse.
Læs mere

19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne, udgivet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2008.

Metodehåndbog inspiration til, hvordan man kan arbejde med bedre trivsel på ungdomsuddannelserne.
Læs mere

Generelle links


Skolporten

Skolporten-kompetens er Sveriges nationale portal for kompetenceudvikling blandt lærere og skoleledere. Her kan man finde konferencer, seminarer og anden inspiration inden for skoleudvikling.
Læs mere

Nordisk kunnskapsbank

Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning er et utviklingsprosjekt som gjennomføres av Nordens Välfärdscenter i Stockholm på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Prosjektet hører inn under det programmet Hållbar nordisk välfärd, som er Nordisk ministerråds program for nye velferdsløsninger. Prosjektet går frem til november 2014. 
Læs mere

Hjemmeside design af Duexdesign