Inkluderende undervisning

Materialer fra Preventing DropoutPræsentationer


D. 20.11.2014. EUD-linjen på CPH West har gennem længere tid arbejdet med hvordan man kan forbedre skolens læringsmiljø og her har LP-Modellen været meget anvendelig. Kim von Bülow afholdt en workshop om skolens erfaringer på slutkonferencen i Malmø. Der blev også vist en "film" om forløbet.
Læs oplægget

Se filmen

Få adgang til modellerne de bruger på CPH West

Gymnasieliv og uddannelse med autisme

At begå sig i gymnasiet og i uddannlsessystemet kan ofte være en udfordring for unge med autisme og lignende diagnoser. I Preventing Dropout har der været arbejdet meget med temaet og erfaringerne er blevet fremlagt på temadagen Gymnasielivet med autisme. Læs oplæggene:

Læs Rolf Andreasens oplæg
Læs Karin Hestbechs oplæg
Læs Anne Marie Petersens oplæg
Læs Torben Folke Larsens oplæg
Læs Ena Ørum Mogensens oplæg
Læs Jonas Hedmans oplæg


På temadagen om unge med særlige behov var autisme og den betydning for de unge også på dagsordenen.
Læs oplæggene:

Om at tale med mennesker - med særlige behov v. psykolog Ulla Dyrløv
Hvem har ansvaret hvornår? v. handikapkonsulent og socialrådgiver Inge Louv
Unge med autisme i ungdomsuddannelserne v. Ud i Livet
Gymnasieuddannelse for unge med autisme v. Karin Hestbech
Project opportunity på Novo Nordisk v. Camilla Birch Johansson
Uddannelse for autister på Høje-Taastrup Gymnasium -Workshop ved Karin Hestbech
SPS - specialpædagogisk støtte på DTU v. Christina Busk Marner

 

Innovation og inkluderende undervisning i DGI-byen

På temadagen Innovation og inkluderende undervisning d. 24. april 2014 var der masser af spændende oplæg om hvordan man kan inddrage eleverne når man indtænker innovation og inklusion i sin undervisning. Se oplæggene:
Entreprenørskabsundervisning og inklusion? v. Kåre Moberg, Ph.d stipendiat, CBS
Innovativ undervisning v. Birgit Riedel Langvad, Tårnby Gymnasium
IBSE lærerplanlægningsredskab til innovativ undervisning v. Pernille Ehlers
IBSE skema v. Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium
Cooperative learning og læringsstile v. Sune Nørgård, Rødovre Gymnasium
Forsøg med skriftligt arbejde i matematik v. Sune Nørgård
Tårnby Hovedbibliotek - film om biblioteket lavet af elever fra innovativt undervisningsforløb

På Kongsholm Gymnasium har man arbejdet meget med hvordan skolen skaber et inkluderende og trygt skolemiljø og rektor Bo overgaard fortalte om de gode erfaringer på temadagen om trivsel og sundhed. Læs oplægget

Hent forskningcirkelleder Ulla Højmarks præsentation af gruppens arbejde med inkluderende undervisningsmetoder

Malmö Borgarskola vil fremme elevernes virkelyst og iværksætter-ånd. 
Hent præsentationen

Forsøg med Moodle og straks-afleveringer i matematik. Link til PREZI

Norra Sorgenfri Gymnasium arbejder systematisk med sprogstøttende undervisning og bruger billeder, når eleverne skal have noget svært forklaret eller have styr på fagudtrykkene. Se et eksempel på billedmateriale som bruges på bygge - og anlægslinjen her

Rapporter


Hent rapport om undervisning af elever med autisme - med erfaringer og eksempler fra lærere på Høje Taastrup Gymnasium og Malmø Latin.

Hent rapport om inkluderende undervisningsmetoder - afsluttende produkt i forskningscirkelen.

Hent rapport om innovation - et undervisningsforløb fra Rødovre Gymnasium.


“The dynamics between “competence” and the “inclusive school” in Norwegian education policies” af Anne-Lise Arnesen, Umeø Universitet.

Videnskabelig rapport om inkluderende undervisning i Norge.

Læs mere

Links til litteratur


Arbejdet med LP-modellen: beskrivelse af analysemodellen og strategier for implementering i skolen. Af Thomas Nordahl, 2007

I dette hæfte præsenteres arbejdet med LP-modellen - læringsmiljø og pædagogisk analyse. Først beskrives modellen i sin helhed, og efterfølgende behandles de enkelte faser i modellen indgående.
Læs hæftet


LP-modellens vidensgrundlag: forståelsen for elevernes læring og adfærd i skolen. Af Thomas Nordahl, 2009.

I hæftet gennemgås LP-modellens teoretiske grundlag. Der argumenteres for, at implementering af LP-modellen i skolen med stor sandsynlighed vil betyde, at eleverne vil opnå et bedre fagligt og socialt læringsudbytte.
Læs hæftet


Det ved vi om skoleledelse. Af Lars Qvortrup. LP-serien, Dafolo, 2011.

Bogen giver anvisninger på god skoleledelse, der fremmer elevernes læring. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere. Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen.
Læs mere


Synlig læring - for lærere. Af John Hattie. Dafolo, 2013.

I Visible Learning fra 2009 skrev John Hattie læringshistorie i form af verdens hidtil mest omfattende forskningsoversigt: en syntese af over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring. Aldrig tidligere har vi set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige læringsmål, er grundlæggende den væsentligste faktor i forhold til at forbedre elevernes resultater. Bogen henvender sig til lærere, lærerstuderende og skoleledere.
Læs mere


Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev

Bog med praktiske anvisninger til, hvordan man kan arbejde med Coorperative Learning i sin undervisning.
Læs mere


Læringsstile. Af Lena Boström og Svend Erik Schmidt. Munksgaard Danmark, 2011

Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt og Lena Boström, som er førende i udviklingen af og forskning i læringsstile i Skandinavien. Bogens teori tager udgangspunkt i Dunns teori om læringsstile, men er her tilpasset skandinaviske forhold og har fokus på uddannelse af unge og voksne. Bogen gennemgår teorien grundigt, og der er masser af eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige læringsstile.
Læs mere


Fra teori til praksis : Undervisning med fokus på transfer. Af Vibe Aarkrog. Munksgaard Danmark, 2010.

Mange elever i erhvervsuddannelserne oplever et praksischok, når de første gang kommer ud i praktik. Fra teori til praksis er en bog om det at overføre viden og færdigheder fra en situation til en anden. Med bogens teori og redskaber kan underviseren tilrettelægge undervisningsforløb, der både tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og samtidig hjælper eleven til at kunne anvende det lærte i praktikken.

Læs mere


Refleksion - i undervisning, oplæring og praktikvejledning. Af Vibe Aarkrog. Munksgaard Danmark, 2012.

Bogen giver en grundig gennemgang af begrebet refleksion, herunder hvad man kan reflektere over i hhv. skoleundervisningen og i praktikken. Desuden beskrives hvordan underviseren eller oplæreren kan igangsætte refleksioner hos eleverne og der er et bud på en konkret refleksionsmodel.

Læs mere


Links


EMU er Danmarks undervisningsportal.

EMU er en af Undervisningsministeriets fem hovedindgange til uddannelsesområdet. EMUs overordnede formål er at udvikle og forbedre undervisningen ved at give skolerne en fælles indgang til de vigtigste ressourcer på internettet.
Læs mere

Hjemmeside design af Duexdesign