Gruppevejledning

Materialer fra Preventing DropoutFilm


Tre film fra forskningcirkelen Fremtidens Vejledning:


Den nyeste viser et eksempel på gruppevejledning, en metode de bruger på Tårnby Gymnasium

Gruppevejledning - et eksempel fra Preventing Dropout

Denne film handler om cirklens resultater. Filmen findes i en dansk og engelsk version.

Nutidens unge - Fremtidens vejledning

Youth of Today - Career Guidance of Tomorrow

Forskningcirkelens første film handler om hvordan deltagerne oplever det at være med i en forskningscirkel, noget der er nyt for mange. 
Research Circles - a method for developing guidance practices

Artikler


"Det gælder trods alt vores fremtid" - unges perspektiv på vejledning.

To UU-vejledere og forskningscirkelleder Helle Merete Nordentoft fortæller om de unges syn på uddannelse og vejledning i artiklen i Vejlederforum. For at få adgang til hele artiklen skal du tilmelde dig Vejlederforum eller oprette et prøveabonnement.


Præsentationer

Vejledning og motivation

På inspirationsdagen om vejledning og motivation d. 20. marts 2014 var der masser af ideer til hvordan vi styrker de unges motivation og lyst til læring. Tilhørerne fik forskellige bud på måder at forstå "motivationsbegrebet" på og dets betydning for fastholdelse. Der var også bud på mentorers og vejlederes betydning for de unge og hvordan man kan lære de unge at arbejde med målsætning og motivation.

Få adgang til dagens oplæg:
Motivation og fastholdelse - v. Niels-Henrik Sørensen, Cand. Psych.
Hvad ved vi om frafald og motivation - v. Kristine Hecksher, Preventing Dropout
Ungevejledning - hos UU Center Syd - v. Allan Jørgense og Peter Winkler
Delmål og succes -inspiration fra idrætspsykologien - v. Håkan Ericsson, Malmø Borgerskole
Målsætning og motivation - forsøg på Rødovre Gymnasium v. Lise Ter-Borch, Rødovre Gymnasium
Målsætning og motivation - øvelse v. Lise Ter-Borch


Anbefalinger til skoleledelserne

I september 2013 holdt vejlederen fra Malmö Borgarskola oplæg for alle skoleledelserne på ungdomsuddannelserne i Malmø. Der var mange gode pointer og forslag til forbedringer.
Hent præsentationen


Gruppevejledning er det nye indsatsområde

To vejledere har kørt forsøg med systemisk gruppevejledning på Tårnby Gymnasium. Nu skal de øvrige vejledere lære metoden. Hent præsentationen


To vejledere fra Hvidovre Gymnasium og en vejleder fra Malmö Borgarskola har fokus på hvordan man kan anspore de unge til at gennemføre gymnasiet. Næste skoleår indfører Hvidovre Gymnasium gruppevejledning efter WATCH-metoden. Hent præsentationen
HENT den nyeste præsentation om WATCH-metoden fra netværksmødet om gruppevejledning

WATCH-metoden og den systemiske metode blev forklaret på vejlederkonferencen i Montpellier, september 2013. Hent præsentationen om WATCH-metoden (eng.)
Hent præsentationen om den systemiske metode (eng.)

Hvad ser de unge som udfordringerne ved at tage en ungdomsuddannelse? To vejledere fra Høje-Taastrup Gymnasium og to vejledere fra UU-Center Syd har spurgt de unge selv. UU-Center Syd arbejder videre med gruppevejledning og videorefleksion. Hent præsentationen

Metoder, erfaringer og konklusioner


Tårnby Gymnasium bruger tænke-hatte i gruppevejledningen og arbejder ud fra den systemiske metode.
Læs de to vejlederes erfaringer

3 vejledere fra Malmö Borgarskola og Hvidovre Gymnasium har interviewet elever som er frafaldstruede. Læs deres anbefalinger til skolerne og vejledere og deres egne erfaringer


Interviewguides


Interviewguide og analyseskema fra Hvidovre Gymnasium


Links til rapporter


Intensive vejledningsforløb: inspirationshæfte til UU-vejledere. Udg. af Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012.

Inspiration til pædagogiske metoder og værktøjer i gruppevejledning. I perioden fra 2008-2012 har Fastholdelseskaravanen arbejdet med udvikling af metoder til at motivere etniske minoritetsunge til uddannelse. Målgruppen for arbejdet er unge, der ikke er kommet i uddannelse efter de har forladt grundskolen og unge som har forladt en ungdomsuddannelse. Det er erfaringerne fra udviklings-arbejdet med "intensive vejledningsforløb", der beskrives i dette hæfte.

Læs rapporten
Fra viden til handling: Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Udg. af Fastholdelseskaravanen, Ministeret for Børn og Unge, 2013.

Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Fastholdelseskaravanen har udarbejdet dette inspirationskatalog om hvordan man kan arbejde med at få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at gennemføre en ungdomsuddannelse - især med fokus på erhvervsskoler og produktionsskoler.
Læs rapporten

Unge ta'r ordet et - co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse. Et samarbejde med Ballerup Kommune. Af FUTU innovationsbureau, udgivet 2012.

I projektet UNGE TA'R ORDET har Ballerup Kommune sat fokus på unge mellem 15 - 17 år der er i risikozonen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvad mener de unge selv der skal til? Projektet er gennemført i samarbejde med innovationsbureauet FUTU og støttet af Beskæftigelsesministeriet.
Læs rapportenViden om vejledning. Af: Gerd Christensen og Michael Søgaard Larsen. 2011. DPU/dansk clearinghouse for uddannelsesforskning.

 

Forskningsrapport om overgangsvejledning mellem grundskole og ungdomsuddannelse i Danmark:
Undervisningsministeriet bad i 2010 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på Aarhus Universitet om at undersøge, hvad forskningen siger om effekten af de vejledningsmetoder, der bliver anvendt i forbindelse med overgangsvejledning mellem grundskole og ungdomsuddannelse, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og voksne i beskæftigelse.
Resultatet af undersøgelsen peger entydigt på, at det er vigtigt, at det er en kombination af metoder, der indgår som en del af læreplanen og som en del af de aktiviteter, der foregår i skolen. Forældre og kammerater har stor indflydelse som "uformelle vejledere", og endelig er den personlige relation mellem vejlederen og den vejledte af stor betydning. Derfor er den individuelle samtale også meget vigtig.
Kan rapportens konklusioner bruges som inspiration i forhold til oplægsholdere, projekter mellem skoler?
Læs mere


Links til litteratur


At Vejlede i fællesskaber og grupper. Af Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus og Rita Buhl

At vejlede i fællesskaber og grupper er en ny bog, der ligger i forlængelse af Rie Thomsens ph.d.-afhandling Vejledning i fællesskaber. Bogen giver svar på spørgsmålet: Hvordan griber man vejledning i fællesskaber an - praktisk og metodisk? Samtidig præsenterer bogen en helt ny pædagogisk model for vejledning i fællesskaber. Fem udvalgte metoder til gruppevejledning præsenteres og sammenlignes, og forfatterne behandler og diskuterer særligt etiske problemstillinger i forhold til vejledning i fællesskaber og grupper.
Læs mere

Håb og engagement - Nye muligheder i livs- og karrierevejledning. Af Poehnell, Gray R.; Amundson, Norman E. Schultz Information, 2012.

Håb og engagement er en bog for alle, der beskæftiger sig med livs- og karrierevejledning. Bogen er gennemsyret af den grundholdning, at der er håb for alle - også for dem, der kun oplever håbløshed og ikke kan se nogen udvej. Den rammer lige ned i den danske virkeligheds krav om fokus på bl.a. unge med særlige behov, ledige i alle matchgrupper og alle andre, der synes tabt af ræset og slået ud af den krævende og omtumlede virkelighed. Dermed bringer bogen også håb til vejledere, som kæmper med fortvivlelse og kynisme, og som ønsker at genvinde troen på, at det er muligt at hjælpe de mennesker, de har engageret sig i.

Læs mere

Career Guidance in Communities. By Rie Thomsen. Aarhus University Press 2012.

An emerging interest in group guidance, collective forms, and integrative approaches is evident in Denmark and serves to contest a conventional individualistic mode of delivery. The latter being criticised for being both resource heavy and in risk of contributing to feelings of failure in those who are less successful with educational outcomes or employment.
Læs mere

Vejledning i samspil. Af Rie Thomsen og Ulla Højmark Jensen. Schultz Information, 2011. 

Vejledning i samspil giver et unikt indblik i efterskolernes vejledning, men er også interessant for vejledere og ledere som input til analyse og udvikling af andre institutioner, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning.
Læs mere


WATCH - en brugsbog i gruppevejledning. Af Björg J. Birgisdóttir et al. Schulttz 2012.

WATCH en brugsbog,og en kontant opskrift på, hvordan man arbejder med gruppevejledning - til gavn for de unge og med en stor arbejdsglæde blandt vejledere til følge. Fokus ligger på forebyggelse med et blik for, at mennesker bliver stærkere, når de oplever selv at stå ved rorpinden og udstikke kursen.
Læs mere


Vejledning i fællesskaber - karrierevejledning fra et deltagerperspektiv. Ph.d. Rie Thomsen.

En af bogens vigtigste pointer er, at vejledning både udvikles og skabes gennem deltagelse i fællesskaber.

Læs mereGenerelle links


EMU – Danmarks Undervisningsportal

EMU er en af Undervisningsministeriets fem hovedindgange til uddannelsesområdet. EMUs overordnede formål er at udvikle og forbedre undervisningen ved at give skolerne en fælles indgang til de vigtigste ressourcer på internettet.
Læs mere

Hjemmeside design af Duexdesign