Socioøkonomiske referencer

FORSØGSPROJEKTBESKRIVELSE:

Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne.

 

Baggrund og formål:

Undervisningsministeriet ønsker en mere sikker og kvalificeret viden om, hvilke faktorer der har effekt i forhold til skolernes løfteevne, og hvilke karakteristika, der er udslagsgivende for de skoler, der løfter mest. På den baggrund har Undervisningsministeriet igangsat forsøgsprojekt på det gymnasiale område med det formål at tilvejebringe mere viden om hvilke tiltag, der har en positiv effekt på skolernes løfteevne.

 

Skolenetværk

De deltagende skoler arbejder sammen i et skolenetværk. Skolerne i netværket kan trække på hinandens viden og netværket deltager i formidlingen af resultater og erfaringer til ikke deltagende skoler ved konferencer/kurser.

 

De skoler, der deltager i projektet, deltager i netværks og forskningsarbejdet, bl.a. ved interviews, observationer, samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og ved at bidrage til konferencer og andre fora for videndeling. Undervisningsministeriets læringskonsulenter samt relevante fagkonsulenter deltager i projektet som ministeriets repræsentanter.

 

Skoleprojekterne:

Projekterne er både defineret som fokuserede projekter på enkelte klasser/årgange og som større skoleprojekter, der dækker hele skolens elevgruppe.

 

Skolerne har selv defineret hvilke tiltag, de ønsker at tage og undersøge i forhold til at forbedre løfteevnen, men tiltaget er grundigt beskrevet, så det er klart, hvad der ændres og måles på.

 

Opfølgende rapport og analyse:

I forlængelse af skoleprojekterne foretages en analyse, der ser samlet på forsøgsprojekterne og konkluderer på projektet i sin helhed. Denne analyse opsummerer resultater af projekterne i en rapport og konklusionerne fra rapporten fremlægges på en konference.

 

Links:

UVM’s databank med nøgletal for uddannelsessektoren. Mulighed for selv at tilpasse dynamiske tabeller med tal for egen skole og uddannelsesretning.

http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx

 

Guide til forandringsteori fra EVA

http://www.eva.dk/projekter/ny-nordisk-skole/nns-dage/materiale/arbejdshaefte-til-indsatsteori

15.04.2016

Dokumenter og slides fra arbejdsseminar II den 30/03


Helle Mathiansen oplæg 


Peter Henrik Raae oplæg


Rambøll oplæg


15.01.2016

Program og slides til Susanne Torp oplæg fra den 23.10


Hent oplæg


16.03.2015

Program og slides til Susanne Torp oplæg


Hent oplæg


16.03.2015

Oplæg fra Dennis Hellegaard 


Prezi om socioøkonomiske faktorer


18.03.2015

Helle Mathiasens oplæg


Hent oplæg


24.03.2015

Line Renatas fra Rambøll oplæg


Hent oplæg


23.09.2015

Program for den 21/10 


Hent oplæg


Hjemmeside design af Duexdesign