Evalueringer

Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) blev startet af seks gymnasier på den københavnske vestegn sammen med Tårnby Gymnasium og HF i 2009. Skolerne ønskede at indsamle viden om fastholdelse og selv være med til at producere ny viden i samarbejde med forskere fra Center for Ungdomsforskning. 

Se Slutrappport


I Preventing Dropout (2011-2014) blev samarbejdet udvidet til at omfatte 14 samarbejdspartnere fra Øresundsregionen. Målet med projektet var at etablere et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, vejledere og forskere i Sverige og Danmark. Igen med fokus på at udvikle metoder og materialer til bedre fastholdelse. 
Se Slutrapport, som PIXI, som svensk PIXI

Se Midtvejsrapport

Hjemmeside design af Duexdesign