Aktuelle aktiviteter

Socioøkonomiske referencer

Undervisningsministeriet inviterer hermed til startkonference til forsøgs – og udviklingsprojektet ”Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne”.

Formålet med startkonferencen er dels, at skolerne stifter bekendtskab med de øvrige skoleprojekter og får sparring og ideer til at udvikle deres eget projekt. Samtidig præsenteres tidsplan og forventninger til deltagerne.

 

Der var mange ansøgninger til projektet og ministeriet har udvidet kapaciteten, så 26 skoler ud af de 42 ansøgere har fået bevilling.

 

Ved startkonferencen, netværksmøderne samt afslutningskonferencen er skoler, der har opnået tilskud fra Undervisningsministeriet, forpligtet til at deltage med 2-3 deltagere. Skoler, der ikke har opnået tilskud er velkomne til at deltage i møderne med en repræsentant.

 

Skolernes forberedelse: Skolerne har ved eftermiddagens gruppedrøftelse ca. 5 min til at præsentere deres projekt og bedes inden startkonferencen forberede sig ved at overveje:

  • Hvilke udfordringer har gjort, at man har tilmeldt sig udviklingsprojektet?

  • Hvem er målgruppen for de indsatser, man vil gennemføre i projektet?

  • Hvilke kortsigtede og mere langsigtede resultater forventer man, at projektet vil medføre?

  • Hvad er indsatsen eller indsatserne i projektet?

Det er en stor fordel, hvis de deltagere, der kommer til konferencen så vidt muligt også er de lærere og ledere, der kommer til at gennemføre projektet på skolen.

Tilmelding kan ske på http://kursushtg.dk/index.php?leftmenu=78


19.03.2015.

FORSØGSPROJEKTBESKRIVELSE:

Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne.

 

Baggrund og formål:

Undervisningsministeriet ønsker en mere sikker og kvalificeret viden om, hvilke faktorer der har effekt i forhold til skolernes løfteevne, og hvilke karakteristika, der er udslagsgivende for de skoler, der løfter mest. På den baggrund har Undervisningsministeriet igangsat forsøgsprojekt på det gymnasiale område med det formål at tilvejebringe mere viden om hvilke tiltag, der har en positiv effekt på skolernes løfteevne.

 

Skolenetværk

De deltagende skoler arbejder sammen i et skolenetværk. Skolerne i netværket kan trække på hinandens viden og netværket deltager i formidlingen af resultater og erfaringer til ikke deltagende skoler ved konferencer/kurser.

 

De skoler, der deltager i projektet, deltager i netværks og forskningsarbejdet, bl.a. ved interviews, observationer, samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og ved at bidrage til konferencer og andre fora for videndeling. Undervisningsministeriets læringskonsulenter samt relevante fagkonsulenter deltager i projektet som ministeriets repræsentanter.

 

Skoleprojekterne:

Projekterne er både defineret som fokuserede projekter på enkelte klasser/årgange og som større skoleprojekter, der dækker hele skolens elevgruppe.

 

Skolerne har selv defineret hvilke tiltag, de ønsker at tage og undersøge i forhold til at forbedre løfteevnen, men tiltaget er grundigt beskrevet, så det er klart, hvad der ændres og måles på.

 

Opfølgende rapport og analyse:

I forlængelse af skoleprojekterne foretages en analyse, der ser samlet på forsøgsprojekterne og konkluderer på projektet i sin helhed. Denne analyse opsummerer resultater af projekterne i en rapport og konklusionerne fra rapporten fremlægges på en konference.

 

Links:

UVM’s databank med nøgletal for uddannelsessektoren. Mulighed for selv at tilpasse dynamiske tabeller med tal for egen skole og uddannelsesretning.

http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx

 

Guide til forandringsteori fra EVA

http://www.eva.dk/projekter/ny-nordisk-skole/nns-dage/materiale/arbejdshaefte-til-indsatsteori


Hjemmeside design af Duexdesign