Afholdte aktiviteter i 2014

Her kan du finde beskrivelser af afholdte aktiviteter i Preventing Dropout og Videncenter om Fastholdelse og Frafald (VOFF).Slutkonference i Preventing Dropout

D. 20. november afholdt Preventing Dropout afslutningskonferencen"Meningsfuld fastholdelse" i Malmø. En velbesøgt dag med over 100 deltagere. Få adgang til dagens oplæg.
Pointer fra slutevalueringen af Pluss Leadership
Et antroplogisk blik på klasserummet v. Mette Kristensen, UDDX
Den indre drivkrafts betydning for lyst til læring v. Balli Lelinge

Workshops:
Forskningscirkler:

Folder om forskningscirkler - udgivet af Preventing Dropout
Forskningscirkler
 - oplæg af Ulla Højmark Jensen

Gruppevejledning:
Film om gruppevejledning
Fremtidens vejledning - et oplæg

Ledelse med fokus på fastholdelse:

Ledelse med fokus på fastholdelse


Sprogindrettet undervisning:

Sprogindrettet undervisning


Lp-modellen & pædagogisk analyse:
LP-modellen på EUD CPH West - en film
Oplæg om LP-modellen

Aug.2014.

Gymnasier i Preventing Dropout søsætter nu Masterclass på tværs - særlige undervisningstilbud for de elever, der går på en af de deltagendes skoler og som gerne vil have en ekstra udfordring. Læs og bliv inspireret i folderen

03.6.2014.

Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job
D. 3. juni 2014 var der inspirationsdag på Høje-Taastrup Gymnasium. Temaet var hvilke forhindringer de unge med autisme og ADHD møder i uddannelsessystemet og på vejen til jobmarkedet? Godt 100 vejledere og jobkonsulenter var mødt op og fik mange tips og tricks med hjem. Få adgang til dagens oplæg.
Om at tale med mennesker - med særlige behov v. psykolog Ulla Dyrløv
Hvem har ansvaret hvornår? v. handikapkonsulent og socialrådgiver Inge Louv
Unge med autisme i ungdomsuddannelserne v. Ud i Livet
Gymnasieuddannelse for unge med autisme v. Karin Hestbech
Project opportunity på Novo Nordisk v. Camilla Birch Johansson
Uddannelse for autister på Høje-Taastrup Gymnasium -Workshop ved Karin Hestbech
SPS - specialpædagogisk støtte på DTU v. Christina Busk Marner

24.4.2014.

Innovation og inkluderende undervisning i DGI-byen
D. 24. april 2014 var der inspirationsdag i preventing Dropout om hvordan vi kan skabe et læringsmiljø der både udfordrer de fagligt stærke - og inkluderer de fagligt svage elever? Det fik deltagerne tips og ideer til på inspirationsdagen om innovation og inkluderende undervisning.
Få adgang til dagens oplæg.
Entreprenørskabsundervisning og inklusion? v. Kåre Moberg, Ph.d stipendiat, CBS
Innovativ undervisning v. Birgit Riedel Langvad, Tårnby Gymnasium
IBSE lærerplanlægningsredskab til innovativ undervisning v. Pernille Ehlers
IBSE skema v. Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium
Cooperative learning og læringsstile v. Sune Nørgård, Rødovre Gymnasium
Forsøg med skriftligt arbejde i matematik v. Sune Nørgård
Tårnby Hovedbibliotek - film om biblioteket lavet af elever fra innovativt undervisningsforløb

20.3.2014.

Vejledning og motivation
D. 20. marts afholdt Preventing Dropout inspirationsdag på Tårnby Gymnasium om hvordan vi kan styrke de unges motivation og lyst til læring. Tilhørerne fik forskellige bud på måder at forstå "motivationsbegrebet" på og dets betydning for fastholdelse. Der var også bud på mentorers og vejlederes betydning for de unge og hvordan man kan lære de unge at arbejde med målsætning og motivation.
Få adgang til dagens oplæg:
Motivation og fastholdelse - v. Niels-Henrik Sørensen, Cand. Psych.
Hvad ved vi om frafald og motivation - v. Kristine Hecksher, Preventing Dropout
Ungevejledning - hos UU Center Syd - v. Allan Jørgense og Peter Winkler
Delmål og succes -inspiration fra idrætspsykologien - v. Håkan Ericsson, Malmø Borgerskole
Målsætning og motivation - forsøg på Rødovre Gymnasium v. Lise Ter-Borch, Rødovre Gymnasium
Målsætning og motivation - øvelse v. Lise Ter-Borch

11.3.2014.

Trivsel, sundhed og læring
 D. 11. marts var der inspirationsdag om trivsel, sundhed og læring i DGI-byen. Der var fokus på, hvordan man kan skabe trivsel ved at fokusere på ensomme unge, lektieintegreret undervisning, sundhed og bevægelse. Få adgang til dagens oplæg:
Trivsel på HF - Københavns Åbne Gymnasium
Bevægelse i undervisningen
Ny Sundhedsstrategi - Høje-Taastrup Gymnasium
Et trygt skolemiljø - Kongsholm Gymnasium
Elevhelse i det svenske skolesystem

27.2.2014.

Læringsmiljø og sprogstøttende undervisning
D. 27. februar 2014 afholdt Preventing Dropout holdt inspirationsdag på Hvidovre Gymnasium og HF. Der var spændende oplæg om hvordan man kan forbedre skolens læringsmiljø vha. LP-modellen og forskellige former for sprogstøttende undervisningsmetoder, som fx stilladsering. Få adgang til oplæggene:
LP-modellen v. Kim von Bülow
LP-modellen i praksis v. Isak Wickström
Sprogstøttende undervisning v. Michael Blaesild
Estremstilladsering v Mimi Sørensen og Anne Yde
Preventing Dropout v Kristine Hecksher

Hjemmeside design af Duexdesign