Afholdte aktiviteter i 2011

Her kan du finde beskrivelser af afholdte aktiviteter i Preventing Dropout og Videncenter om Fastholdelse og Frafald (VOFF).09.12.2011.

Trivselsnetværket afholdt seminar på Københavns Åbne Gymnasium i Valby d. 09.12. 11. Her delte KG ud af deres erfaringer med metoden: ”Move and Learn” til de andre i netværket.  ”Move and Learn” er en undervisningsmetode, hvor fysisk aktivitet er en integreret del af undervisningen. Bl.a. i USA har man haft gode erfaringer med denne metode, og KG har arbejdet med den gennem to år. Deltagerne fik lov at prøve et bredt udsnit af de øvelser KG har udviklet. 
Læs reportagen

30.11.2011.

Netværket om sproglig udvikling afholdt seminar i Malmø d. 30.11.2011. Den hollandske sprogforsker Maaike Hajer holdt oplæg om sine forskningsresultater i forhold til tosprogede elever. Der var mange gode pointer, som både de danske og svenske deltagere kunne bruge i deres arbejde.

Hjemmeside design af Duexdesign